ULV Sowuk Duman Dragon Dragon Sanitize Atomizer Sterilizator Spreýer Sowuk Duman Maşyny

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Aagondarha ýokary güýçli hereketlendiriji bilen işleýär, has uzaklara pürküp bilýär.
Bölüm pedalynyň tigirleri bar, hereket edende pürkmek gaty aňsat.
Çeýe şlang, pürküji ugurlaryny aňsat we erkin nyşana alyp biler.
Uly akym tizligi we has uly ergin tankynyň kuwwaty spreý işini has netijeli edýär.
ULV sowuk dumanly Dragon modeli hem başlamak, işlemek we hyzmat etmek aňsat.
Şahadatnamany tassykladyk.ISO 9001.2008, CE we Bütindünýä Saglyk Guramasy (BSG).
5 + 25 mikrondan sazlanyp bilinýän duman damjasynyň ululygy.
“Dragon Model” wektor göterijileri we zyýan berijileri ýok etmek üçin dezinfeksiýalary, biosidleri, insektisidleri we suw esasly himiki serişdeleri çalt sepmek üçin ulanylyp bilner.
ULV Sowuk dumanly Dragon, pürkülende amatly hereket etmek, zähmeti tygşytlamak üçin tigirlere oturdylýar.
Jübi tutawajy, burun üçin islendik pürküji ugruny kesgitläp biler, burun tutawajyny çykaryp biler, şeýle hem her tarapa amatly pürkmek.
Spreý ýaragy yzygiderli akym tizligi we duman damjasynyň ululygyny sazlamak üçin sazlaýjy düwmäni öz içine alýar.
Aýrylyp bilinýän himiki tanklar, himiki serişdeleri doldurmak ýa-da bejermek üçin alyp biler.

Arza

Pestisidleri sepýär - Çybynlara gözegçilik (Deng gyzzyrmasy, gyzzyrma garşy göreş, saglygy goramak, arassaçylyk hünärmenleri, zyýankeşlere garşy göreş we wirusa garşy göreşmek.
Dezinfeksiýa spreýleri - Fermer hojalygynda, iýmit gaýtadan işleýän zawodlarda, jemgyýetçilik saglygy, zawodlary arassalamak, düşelgeler, öý, bag we ş.m.

24

Aýratynlyklary

Elektrik hereketlendirijisi

220V, AC / 50Hz, 800 W, (islege görä)

Burun

Uzak aralyga pürküji burun burun

Bölejikleriň ululygy

5-50μm, sazlap bolýar

Akyş tizligi

0-21 L / sag, sazlap bolýar

Tankyň kuwwaty

10L

Ölçegleri (L x W x H)

660 x 400 x 305 mm

Agramy, boş

13.5 Kg

Ölçegleri (L x W x H), (ugratmak)

690 x 430 x 460 mm

Agramy, boş (ýüklemek)

15 Kg


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler