ULV sowuk duman 2680 seriýaly duman pürküji sowuk duman maşynlary atomizator dezinfeksiýa maşyny

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

ULV sowuk duman 2680 seriýasy Klassiki modeliň ajaýyp görnüşi bar, inçe duman damjasyny döredýär, has uly akym derejesini döredýär, uzak aralyga pürküň.
Maşyn insektisidler, pestisidler, dezinfeksiýalar, dezodorantlar, ysly neýtralizatorlar we ş.m. ýaly ähli himiki serişdeleri sepip biler.
Çeýe şlang bilen guruň, spreý ugruny aňsat we erkin nyşana alyp bilersiňiz, we uly akym derejesi spreý işini has netijeli edýär.
Düzülip bilinýän duman damjasynyň ululygy - 5-25-den mikron, wiruslary we wektorlary we zyýan berijileri ýok etmek üçin dezinfeksiýalary, biosidleri, insektisidleri we beýleki suw esasly himiki serişdeleri çalt sepmek üçin ulanylyp bilner.
Çydamly plastik tank, ençeme ýyllap kynçylyksyz işlemek üçin himiki çydamly polietilenden ýasalýar.
ULV Sowuk duman 2680 seriýaly modeli başlamak aňsat we ony işletmek we goldamak aňsat.
Şahadatnamany tassykladyk.ISO 9001.2008, CE we Bütindünýä Saglyk Guramasy (BSG).
Düzülip bilinýän mata gaýyş bilen enjamlaşdyrylan, egnine asmak üçin amatly,
Çeýe şlang bilen enjamlaşdyrylan, burnuňyza gönükdirilen tutawaç bilen aşhana şkaflarynyň arasynda, halylaryň aşagynda, potoloklaryň üstünde we kanallara girmek üçin gaty pürkmäge mümkinçilik berýär.
Tükeniksiz sazlanylýan akym sazlaýjysy bilen enjamlaşdyrylan zerur akym derejesini we duman damjasynyň ululygyny alyp biler.Goşmaça aksessuar hökmünde, awtomatiki pürkmek üçin enjamy ýönekeý daşarky wilka taýmeri arkaly işledip bolýar.

18

Model: 2600

19

Model: 2680

2600 Model, çeýe şlang bilen enjamlaşdyrylmady, beýleki ähli spesifikasiýa we öndürijilik 2680 maşyn bilen deňdir.

20

Tehniki spesifikasiýa

Elektrik hereketlendirijisi

800W, 220V AC / 50Hz (islege görä)

Burun

burun burun

Bölejikleriň ululygy

5-50μm, sazlap bolýar

Akyş tizligi

0-24 L / sag, sazlap bolýar

Tank kuwwaty

6 L.

Ölçegleri (L x W x H)

420 x 210 x 340 mm

Agramy, boş

3.2 Kg

Ölçegleri (L x W x H), (iberiş maglumatlary)

450 x 240 x 370 mm

Agramy, boş (iberiş maglumatlary)

4.2 Kg


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler