Dezinfeksiýa pürküji TS-95 Awtoulag dumanly maşyn termiki duman enjamy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Uckük awtoulaglaryna oturdylan termiki duman TS-95 modeli, ýokary öndürijilikli ýylylyk duman öndürijisi, 50 at güýji hereketlendirijisi, 100 L / H çenli akym tizligi we ýapyk ýerlerde dumanyň täsirli aralaşmagydyr.
Uckük awtoulaglary oturdylan termiki duman TS-95 osedapyk ýerlerde stasionarmy ýa-da daşarda ulanmak üçin ulaglara oturdylýarmy ýa-da uly göwrümli meýdança çalt we täsirli gözegçilik üçin TS-95 model kostýumy.
Uckük awtoulaglaryna oturdylan termiki duman TS-95 model aýratynlyklary Uzakdan dolandyryş ulgamy Sürüji kabinasyndan işlemäge mümkinçilik berýär.Bölüme başlangyjy dolandyrmak, dumanlamagy bes etmek, uzakdan dolandyrmak arkaly duman turbasyny ýokaryk galdyrmak we goýmak üçin elektrik başlangyç ulgamy bar.
Şahadatnamany tassykladyk.ISO 9001.2008, CE we Bütindünýä Saglyk Guramasy (BSG)
Diňe gündelik ulanylyşda ygtybarlylygy we enjamlaryň uzak dowamlylygyny kepillendirmek üçin ýokary derejeli poslamaýan polatdan himiki, ýangyç guýujy, duman turbasy we rezonator, sowadyjy penjek we gorag galkany ýaly iň oňat önümçilik materiallaryny saýlaýarys.
Uckük awtoulaglaryna oturdylan termiki duman TS-95 modeli, himiki çözgütler bilen baglanyşykda ähli möhürler, gaplar we diafragma ýaly uzak ömri ulanmagy kepillendirmek üçin iň oňat poslama garşy material saýlaň, Teflon we Witondan ýasalýar.

Arza

TS-95 modeli, pestisidleriň köpüsi, fungisidler, dezinfeksiýa serişdeleri, mitisidler, guş sanjymlary we ysly neýtralizatorlar ýaly suw we ýag esasly himiki serişdeleri paýlap biler.
Pestisidleri sepýär - Çybynlara gözegçilik (Deng gyzzyrmasy, gyzzyrma garşy göreş, saglygy goramak, arassaçylyk hünärmenleri, zyýankeşlere garşy göreş we wirusa garşy göreşmek.
Dezinfeksiýalary sepýär - Fermer hojalygynda, iýmit gaýtadan işleýän zawodlarda, jemgyýetçilik saglygynda, zawodlary arassalamakda, düşelgelerde, däne öndürýän kärhanalarda we ş.m.

16

Tehniki spesifikasiýa

Agramy, boş

47 kg

Ölçegleri (L x W x H)

200 X 60 X 75 sm

Agramy, boş (iberiş maglumatlary)

100 Kg

Ölçegleri (L x W x H), (iberiş maglumatlary)

213 x 67 x 70 sm

Himiki tankyň kuwwaty

60 L.

Uelangyç guýulýan kuwwat

5 L.

Uelangyç sarp etmek

4 L / sag

Tionangyç kamerasynyň öndürijiligi

36,8 KW / 50 at güýji

Akym tizligi (ýag)

0-100 L / sag

Akym tizligi (suw)

40 L / sag

Batareýanyň elektrik togy

12 V litiý batareýa

Himiki bakdaky basyş

0,25 bar

Fuelangyç guýulýan basyş

0.06 bar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler