El bilen zyýan berijilerden goraýan çybyn öldüriji termiki duman maşyn TS-36S termal duman

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Malylylyk duman maşyny TS-36S modeli, önümlerimizdäki iň ýokary hilli model, örän uzak ömürli maşyn we bu iň meşhur ýylylyk duman modeli.
Malylylyk duman enjamy TS-36S dykyz we agyr ýylylyk dumanyny öndürmek üçin ýokary güýçli impuls jet motoryny ulanýar.
TS-36S modeli işe girizmek, işlemek we hyzmat etmek, şeýle hem ätiýaçlyk şaýlaryna we tehniki goldawa aňsat.
Şahadatnamany tassykladyk.ISO 9001.2008, CE we Bütindünýä Saglyk Guramasy (BSG)
Malylylyk duman enjamy TS-36S, gündelik ulanylyşda ygtybarlylygy we enjamlaryň uzak dowamlylygyny kepillendirip biler.
Malylylyk duman maşyn TS-36S önümleri halk köpçüligi we daşky gurşaw üçin has peýdaly
Malylylyk duman maşyn TS-36S modeli Diňe himiki çözgütler bilen baglanyşykda ähli möhürler, gazetler we diafragma ýaly uzak ömri ulanmagy 100% kepillendirmek üçin iň oňat poslama garşy material saýlaň Teflon we Witondan.
Malylylyk duman TS-36S modeli galkany goraýan 3 gatlak, 2 basgançakly sowadyş ulgamy Duman turbalarynyň we ýangyç kamerasynyň temperaturasyny pes saklaýar, Maşyn işläninde, hatda enjamyň gorag galkanyny hasam kynlaşdyryp biler, müşderi üçin has ygtybarly.

11

Arza

Malylylyk duman TS-36S pestisidleriň, fungisidleriň, dezinfeksiýa serişdeleriniň, mitisidleriň, guş sanjymlarynyň we ysyň neýtralizatorlary ýaly suw we ýag esasly himiki serişdeleri paýlap biler.
Pestisidleri sepýär - Çybynlara gözegçilik (Deng gyzzyrmasy, gyzzyrma garşy göreş, saglygy goramak, arassaçylyk hünärmenleri, zyýankeşlere garşy göreş we Corona wirusyna garşy göreşmek.
Dezinfeksiýalary sepýär - Fermer hojalygynda, iýmit gaýtadan işleýän zawodlarda, jemgyýetçilik saglygynda, zawodlary arassalamakda, düşelgelerde, däne öndürýän kärhanalarda we ş.m.

12

Tehniki spesifikasiýa

Agramy, boş

9.1 kg

Ölçegleri (L x W x H)

1375x290x360mm

Agramy, boş (iberiş maglumatlary)

14.1 kg

Ölçegleri (L x W x H), (iberiş maglumatlary)

1270x310x370mm

Himiki tankyň kuwwaty

5 L.

Uelangyç guýulýan kuwwat

1.5 L.

Uelangyç sarp etmek

1.5 L / sag

Tionangyç kamerasynyň öndürijiligi

13.8-18.2 Kw / 18.8-24.8 at güýji

Akyş tizligi

8-42L / sag

Batareýanyň elektrik togy

4x 1.5 V.

Himiki bakdaky basyş

0,25 bar

Fuelangyç guýulýan basyş

0.06 bar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler