Täze 2021 termonebulizator tüsse tüsse zyýan berijilerine garşy termiki duman enjamy TS-35A (E) modeli

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Malylylyk duman TS-35A (E) modeli, ýokary derejeli poslamaýan polatdan himiki, ýangyç guýujy, duman turbasy we rezonator, sowadyjy penjek we gorag galkany ýaly iň oňat önümçilik materiallary, gündelik ulanylyşda ygtybarlylygy we uzak dowamlylygy üpjün etmek üçin Enjamlar.
TS-35A (E) modeli 3 sekuntyň içinde 2-3 gezek işe girizmek gaty aňsat we hereketlendiriji derrew işe başlaýar.
TS-35A (E) Model işe başlamak, işlemek we hyzmat etmek, şeýle hem ätiýaçlyk şaýlaryna we tehniki goldaw üçin aňsat.
Şahadatnamany tassykladyk.ISO 9001.2008, CE we Bütindünýä Saglyk Guramasy (BSG)
Malylylyk duman TS-35A (E) Himiki çözgütler bilen kontaktda ähli möhürler, gaplar we diafragma Teflon we Witondan ýasalýar, Teflon, Witon ýaly poslama garşy material ulanýarys, uzak ömri kepillendirýäris.
TS-35A (E) Modelde uçgun wilkasy ýokdy, çalt işe başlamak, az hyzmat etmek.
Dürli dozaly burunlary, gural sumkasyny, ätiýaçlyk şaýlaryny, şaý-sepleri we ş.m. goşmak bilen enjamlar bilen bilelikde ýylylyk duman maşynyny üpjün edýäris, müşderiniň enjamy 8 ýyldan köp ulanyp biljekdigine 100% kepillik
Malylylyk duman TS-35A (E) akymyň tizligini sazlamak üçin takyk sazlaýjy klapan bilen enjamlaşdyrylandyr, üýtgemegiň zerurlygy ýok Dolandyryş akymynyň tizligi üçin dürli diametrli burun dakyň.

Arza

Malylylyk duman TS-35A (E) pestisidleriň, fungisidleriň, dezinfeksiýa serişdeleriniň, mitisidleriň, guş sanjymlarynyň we ysly neýtralizatorlaryň köpüsi ýaly suw we ýag esasly himiki serişdeleri paýlap biler.
Pestisidleri sepýär - Çybynlara gözegçilik (Deng gyzzyrmasy, gyzzyrma garşy göreş, saglygy goramak, arassaçylyk hünärmenleri, zyýankeşlere garşy göreş we wirusa garşy göreşmek.
Dezinfeksiýalary sepýär - Fermer hojalygynda, iýmit gaýtadan işleýän zawodlarda, jemgyýetçilik saglygynda, zawodlary arassalamakda, düşelgelerde, däne öndürýän kärhanalarda we ş.m.

7

Tehniki spesifikasiýa

Agramy, boş

7,9 kg

Ölçegleri (L x W x H)

1370x270x315 mm

Agramy, boş (iberiş maglumatlary)

11,6 kg

Ölçegleri (L x W x H), (iberiş maglumatlary)

1228x310x360 mm

Himiki tankyň kuwwaty

5L

Uelangyç guýulýan kuwwat

1.5L

Uelangyç sarp etmek

1.5 L / sag

Tionangyç kamerasynyň öndürijiligi

18.6 Kw / 25.2 at güýji

Akyş tizligi

8-44L / sag

Batareýanyň elektrik togy

4 × 1.5V

Himiki bakdaky basyş

0,25 bar

Fuelangyç guýulýan basyş

0.06 bar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler