Sterilizasiýa termiki duman maşyn TS-35A (E) çybyn zyýan berijilerine garşy göreşýän nebulizator termiki duman

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Malylylyk duman maşyny TS-35A (E) -Auto modeli iň ýokary ýokary hilli maşyn, örän uzak ömürli maşyn we meşhur termal duman modeli.
Malylylyk duman enjamy TS-35A (E) -Auto modeli işe girizmek, işlemek we hyzmat etmek, şeýle hem ätiýaçlyk şaýlaryna we tehniki goldaw üçin aňsat.
Şahadatnamany tassykladyk.ISO 9001.2008, CE we Bütindünýä Saglyk Guramasy (BSGG).
Malylylyk duman enjamy TS-35A (E) -Auto 2 tertipli başlangyç enjamy bar,
Malylylyk duman enjamy TS-35A (E) -Auto modeli, işe başlamak üçin el bilen nasos, awtomatiki başlangyç enjamy bilen enjamlaşdyryldy, diňe 1 barmak düwmesini basmaly, 1 düwme düwmesi gerek, nasos enjamy gerek däl, 3 sekundyň içinde, Maşyn awtomatiki işe başlar.
TS-35A (E) -Auto modeli Howpsuzlyk awtomatiki kesilen enjam bilen üpjün edildi, Müşderä has ygtybarly, Müşderiniň nädogry işlemegi sebäpli käbir betbagtçylykly hadysalarda ýangyny pürkmäň.
Biziň TS-35A (E) -Auto galkany goraýan 3 gatlak, 2 basgançakly sowadyş ulgamy, duman turbasynyň we ýangyç kamerasynyň aşaky temperaturasy, Maşyn işlenende, hatda enjamyň gorag galkanyny hasam kynlaşdyryp biler, müşderi üçin has ygtybarly.

Arza

Malylylyk duman TS-35A, pestisidleriň, fungisidleriň, dezinfeksiýa serişdeleriniň, mitisidleriň, guş sanjymlarynyň we ysly neýtralizatorlaryň köpüsi ýaly suw we ýag esasly himiki serişdeleri paýlap biler.
Pestisidleri sepýär - Çybynlara gözegçilik (Deng gyzzyrmasy, gyzzyrma garşy göreş, saglygy goramak, arassaçylyk hünärmenleri, zyýankeşlere garşy göreş we wirusa garşy göreşmek.
Dezinfeksiýalary sepýär - Fermer hojalygynda, iýmit gaýtadan işleýän zawodlarda, jemgyýetçilik saglygynda, zawodlary arassalamakda, düşelgelerde, däne öndürýän kärhanalarda we ş.m.

10

Tehniki spesifikasiýa

Agramy, boş

8.2 kg

Ölçegleri (L x W x H)

1310 x 270x 360 mm

Agramy, boş (iberiş maglumatlary)

11,6 kg

Ölçegleri (L x W x H), (iberiş maglumatlary)

1228 x 310 x 370 mm

Himiki tankyň kuwwaty

5 L.

Uelangyç guýulýan kuwwat

1.5 L.

Uelangyç sarp etmek

1.5 L / sag

Tionangyç kamerasynyň öndürijiligi

18,6 KWt / 25.2 at güýji

Akyş tizligi

8-44 L / sag

Batareýanyň elektrik togy

4 × 1.5V

Himiki bakdaky basyş

0.25bar

Fuelangyç guýulýan basyş

0.06bar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler