Senagat arassalaýjy dezinfeksiýa spreý termiki duman maşyn TS-35A iň oňat 2021 modeli

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Malylylyk duman maşyny TS-35A modeli, iň ýokary hilli, örän uzak ömürli maşyn üçin iň nusgawy paradigma we bu iň meşhur termiki duman modeli.
TS-35A modeli 3 sekuntyň içinde 2-3 gezek işe girizmek gaty aňsat we hereketlendiriji derrew işe başlaýar.
TS-35A modeli işe girizmek, işlemek we hyzmat etmek, şeýle hem ätiýaçlyk şaýlaryna girmek we tehniki goldaw aňsat.
Şahadatnamany tassykladyk.ISO 9001.2008, CE we Bütindünýä Saglyk Guramasy (BSG).
Gradeokary derejeli poslamaýan polatdan peýdalanmak ýaly iň oňat önümçilik materiallary himiki, ýangyç guýujy, duman turbasy we rezonator, sowadyjy penjek we gorag galkany
Malylylyk duman maşyn TS-35A gündelik ulanylanda ygtybarlylygy we enjamlaryň uzak dowamlylygyny kepillendirip biler.
Malylylyk duman maşyn TS-35A modeli, himiki çözgütler bilen baglanyşykda ähli möhürler, gaplar we diafragma ýaly uzak ömri ulanmagy kepillendirmek üçin iň oňat poslama garşy material saýlaň, Teflon we Witondan ýasalýar.
TS-35A modeli uçgun wilkasy ýok, çalt işe başlamak, az hyzmat etmek.
Dürli dozaly burunlary, gural sumkasyny, ätiýaçlyk şaýlaryny, şaý-sepleri we ş.m. öz içine alýan aksessuarlar bilen bilelikde termiki duman maşynyny üpjün edýäris, müşderiniň enjamy 8 ýyldan köp ulanyp biljekdigine 100% kepillik berýär.

14

Arza

Malylylyk duman TS-35A, pestisidleriň, fungisidleriň, dezinfeksiýa serişdeleriniň, mitisidleriň, guş sanjymlarynyň we ysly neýtralizatorlaryň köpüsi ýaly suw we ýag esasly himiki serişdeleri paýlap biler.
Pestisidleri sepýär - Çybynlara gözegçilik (Deng gyzzyrmasy, gyzzyrma garşy göreş, saglygy goramak, arassaçylyk hünärmenleri, zyýankeşlere garşy göreş we wirusa garşy göreşmek.
Dezinfeksiýalary sepýär - Fermer hojalygynda, iýmit gaýtadan işleýän zawodlarda, jemgyýetçilik saglygynda, zawodlary arassalamakda, düşelgelerde, däne öndürýän kärhanalarda we ş.m.

15

Tehniki spesifikasiýa

Agram, boş

7.9kg

Ölçegleri (LXWXH)

1440x270x315 Mm

Agram, boş. (Maglumat ibermek)

11,6 kg

Ölçegleri (LXWXH), (ippingükleme maglumatlary)

1288x310x360 Mm

Himiki tankyň kuwwaty

5 L.

Uelangyç guýulýan kuwwat

1.5 L.

Uelangyç sarp etmek

1.5-2L / sag

Tionangyç kamerasynyň öndürijiligi

13.8-18.2 KW / 18.8-24.8 HP

Oilag bilen akym tizligi

8-42 L / sag

Batareýanyň elektrik togy

4 x1.5 V.

Himiki bakdaky basyş

0,25 bar

Fuelangyç guýulýan basyş

0.06 bar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler