Malylylyk duman

 • New 2021 Thermonebulizer Smoke Fumigation Pest Control Thermal Fogging Machine TS-35A(E) Model

  Täze 2021 termonebulizator tüsse tüsse zyýan berijilerine garşy termiki duman enjamy TS-35A (E) modeli

  Malylylyk duman TS-35A (E) modeli, ýokary derejeli poslamaýan polatdan himiki, ýangyç çüýşesi, duman turbasy we rezonator, sowadyjy penjek we gorag galkany ýaly iň oňat önümçilik materiallary, gündelik ulanylyşda ygtybarlylygy we uzak dowamlylygy üpjün etmek üçin Enjamlar.TS-35A (E) modeli 3 sekundyň içinde 2-3 gezek işe girizmek gaty aňsat we hereketlendiriji derrew işe başlaýar.TS-35A (E) Model işe başlamak, işlemek we hyzmat etmek, şeýle hem ätiýaçlyk şaýlaryna we tehniki goldaw üçin elýeterlidir ...
 • Portable Fumigation Disinfection Mosquito Pest Control Thermal Fogging Machine TS-34 Model

  Göçme fumigasiýa dezinfeksiýa çybyn zyýan berijilerine garşy termiki duman enjamy TS-34 modeli

  TS-34 malylylyk duman enjamy gysga dumanly turba, ýeňil agram we standart ölçegli ýylylyk dumanlaryndan has ykjam, ýerine ýetirijilige ýol bermezden we ýapyk we açyk duman pürküji ýaly käbir dar amaly ýerlerde duman almak üçin ajaýyp edýär.TS-34 malylylyk duman enjamy iň oňat göçme fumigasiýa dezinfeksiýa çybyn zyýan berijilerine garşy göreşmek we wirusy öldürmek.TS-34 malylylyk duman enjamy, zyýankeşlere garşy göreşmek we wirusa garşy göreşmek üçin dünýädäki iň oňat we iň oňat dezinfeksiýa ýaraglarydyr....
 • Sterilization Thermal Fogging Machine TS-35A(E) Mosquito Pest Control Nebulizer Thermal Fogger

  Sterilizasiýa termiki duman maşyn TS-35A (E) çybyn zyýan berijilerine garşy göreşýän nebulizator termiki duman

  Malylylyk duman maşyny TS-35A (E) -Auto modeli iň ýokary ýokary hilli maşyn, örän uzak ömürli maşyn we meşhur termal duman modeli.Malylylyk duman enjamy TS-35A (E) -Auto modeli işe girizmek, işlemek we hyzmat etmek, şeýle hem ätiýaçlyk şaýlaryna we tehniki goldaw üçin aňsat.Şahadatnamany tassykladyk.ISO 9001.2008, CE we Bütindünýä Saglyk Guramasy (BSGG).Malylylyk duman enjamy TS-35A (E) -Auto 2 tertipli başlangyç enjamy, termiki duman enjamy TS-35A (E) -Auto modeli el bilen işleýän ...
 • Handheld Pest Control Mosquito Killer Thermal Fogging Machine TS-36S Thermal Fogger

  El bilen zyýan berijilerden goraýan çybyn öldüriji termiki duman maşyn TS-36S termal duman

  Malylylyk duman maşyny TS-36S modeli, önümlerimizdäki iň ýokary hilli model, örän uzak ömürli maşyn we bu iň meşhur ýylylyk duman modeli.Malylylyk duman enjamy TS-36S dykyz we agyr ýylylyk dumanyny öndürmek üçin ýokary güýçli impuls jet motoryny ulanýar.TS-36S modeli işe girizmek, işlemek we hyzmat etmek, şeýle hem ätiýaçlyk şaýlaryna we tehniki goldawa aňsat.Şahadatnamany tassykladyk.ISO 9001.2008, CE we Bütindünýä Saglyk Guramasy (BSG) Termiki duman maşyn TS-36S edip biler ...
 • Agricultural Pesticide Mosquito Spray Control Best Thermal Fogger Machine TS-75L Model Machine

  Oba hojalygynda pestisid çybynlara spreý gözegçiligi Iň gowy ýylylyk duman enjamy TS-75L model enjamy

  Malylylyk duman TS-75L modeli, ýapyk giňişlikde stasionar bolsun ýa-da ýapyk görnüşde ulanmak üçin ulagda oturdylan ýokary öndürijilikli duman öndüriji spreý suw esasly himiki maddalar, TS-75L model bölümi ähli umumy insektisidler we mallar üçin dezinfeksiýalar bilen ulanylýar. Dezinfeksiýa we saklanylýan önümlere gözegçilik TS-75L modeli işe girizmek, işlemek we hyzmat etmek, şeýle hem ätiýaçlyk şaýlaryna we tehniki goldaw üçin aňsat.Malylylyk duman TS-75L modeli 80 L / H çenli ýokary akym derejesidir (...
 • Industrial Sanitizer Disinfectent Spray Thermal Fogger Machine TS-35A Best 2021 Model

  Senagat arassalaýjy dezinfeksiýa spreý termiki duman maşyn TS-35A iň oňat 2021 modeli

  Malylylyk duman maşyny TS-35A modeli, iň ýokary hilli, örän uzak ömürli maşyn üçin iň nusgawy paradigma we bu iň meşhur termiki duman modeli.TS-35A modeli 3 sekuntyň içinde 2-3 gezek işe girizmek gaty aňsat we hereketlendiriji derrew işe başlaýar.TS-35A modeli işe girizmek, işlemek we hyzmat etmek, şeýle hem ätiýaçlyk şaýlaryna girmek we tehniki goldaw aňsat.Şahadatnamany tassykladyk.ISO 9001.2008, CE we Bütindünýä saglyk guramasy (BSGG).Iň oňat önümçilik materiallary, şeýle A ...
 • Disinfection Sprayer TS-95 Vehicle Mounted Fogging Machine Thermal Fogger Machine

  Dezinfeksiýa pürküji TS-95 Awtoulag dumanly maşyn termiki duman maşyny

  Uckük awtoulaglaryna oturdylan termiki duman TS-95 modeli, ýokary öndürijilikli ýylylyk duman öndürijisi, 50 at güýji hereketlendirijisi, 100 L / H çenli akym tizligi we ýapyk ýerlerde dumanyň täsirli aralaşmagydyr.Uckük awtoulaglary oturdylan termiki duman TS-95 osedapyk ýerlerde stasionarmy ýa-da daşarda ulanmak üçin ulaglara oturdylýarmy ýa-da uly göwrümli meýdança çalt we täsirli gözegçilik üçin TS-95 model kostýumy.Uckük awtoulaglaryna oturdylan termiki duman TS-95 model aýratynlyklary Uzakdan dolandyryş ulgamy Sürüji kabinasyndan işlemäge mümkinçilik berýär ...
 • Backpack Thermal Fogger Chemical Disinfection Mosquito Fogging Machine New 2021 Model

  Çantaly termiki duman himiki dezinfeksiýa çybyn duman maşynynyň täze 2021 modeli

  Çantaly termiki duman enjamy, aňsat we amatly, arka tarapdan amatly spreý.Çantaly termiki duman Tokaý hojalygy, ekinleri goramak üçin ýörite ulanylýar.TS-35A modeli işe girizmek, işlemek we hyzmat etmek, şeýle hem ätiýaçlyk şaýlaryna girmek we tehniki goldaw aňsat.Şahadatnamany tassykladyk.ISO 9001.2008, CE we Bütindünýä Saglyk Guramasy (BSGG) TSB-35 modeli TSB-35 (W) ýaly birmeňzeş iş we öndürijilik, Diňe tapawut onuň dumanly turbasy dogry, egilmeýär, tassyklanýar ...
 • High Quality Factory Price Thermal Fogger TS-35A(H) Mosquito Disinfection Control Fogging Machine

  Qualityokary hilli zawodyň bahasy termiki duman TS-35A (H) Çybynlary dezinfeksiýa gözegçilik duman enjamy

  Malylylyk duman TS-35A (H) dizaýny, termiki duman alawy pürkýär, duman turbasynyň ujunda 3 aýak (1 M) uzaklykda sterilizasiýa oduny pürkýär.Temokary temperaturaly ýangyn wiruslary we beýleki biologiki howplary öldürip biler, mysal üçin guş gribi, aýak we agyz keseli we ş.m. Dürli dozaly burunlary, gural sumkasyny, ätiýaçlyk şaýlaryny öz içine alýan ýylylyk duman maşynyny TS-35A (H) modeli bilen bilelikde üpjün edýäris. , Funnels Etc, Müşderiniň enjamy 8 ýyldan gowrak hyzmat termiki ulanyp biljekdigi kepillendirilýär ...