Qualityokary hilli zawodyň bahasy termiki duman TS-35A (H) Çybynlary dezinfeksiýa gözegçilik duman enjamy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Malylylyk duman TS-35A (H) dizaýny, termiki duman alawy pürkýär, duman turbasynyň ujunda 3 aýak (1 M) uzaklykda sterilizasiýa oduny pürkýär.Temokary temperaturaly ýangyn wiruslary we guş gribi, aýak we agyz keseli we beýleki biologiki howplary öldürip biler
Termiki duman maşynyny TS-35A (H) modeli, dürli dozaly burunlary, gural sumkasyny, ätiýaçlyk şaýlaryny, şüweleňleri we ş.m. goşýan esbaplar bilen bilelikde üpjün edýäris, Müşderiniň enjamy 8 ýyldan köp ulanyp biljekdigini kepillendirýäris
Termiki duman TS-35A (H) “Flame” modeli hem diýilýär.Bu ýeňil agramly we galyndylaryň öňüni almak üçin sepilen himiki serişdeleriň iberilmegini optimallaşdyrýan birmeňzeş spreý bilen termiki duman pürküjisini ulanmak aňsat.
Malylylyk duman TS-35A (H) modeli güýçli duman enjamy,
TS-35A (H) Model önüm çyzgysy, Saglygy goraýyş işgärleri we beýleki pudak hünärmenleri üçin başga bir wariant hödürleýär.
Malylylyk duman TS-35A (H) modelinde ähli mör-möjeklere we wirusa garşy göreşmek üçin ot görnüşli pürküji maşyn bar.

Arza

Malylylyk duman maşyn TS-35A (H) modeli fermalarda we mallary dezinfeksiýa etmek üçin ulanylýar: Doňuz, guş öýi, mal ýatagy we ş.m.
Pestisidleri sepýär - Çybynlara gözegçilik (Deng gyzzyrmasy, gyzzyrma garşy göreş, saglygy goramak, arassaçylyk hünärmenleri, zyýankeşlere garşy göreş we Corona wirusyna garşy göreşmek.
Dezinfeksiýalary sepýär - Fermer hojalygynda, iýmit gaýtadan işleýän zawodlarda, jemgyýetçilik saglygynda, zawodlary arassalamakda, düşelgelerde, däne öndürýän kärhanalarda we ş.m.

32

Tehniki spesifikasiýa

Agramy, boş

8 Kg

Ölçegleri (L x W x H)

1440 x 270 × 315 mm

Agramy, boş (iberiş maglumatlary)

11.2 Kg

Ölçegleri (L x W x H), (iberiş maglumatlary)

1288 x 310 x 360 mm

Çözüw tankynyň kuwwaty

5 L.

Uelangyç guýulýan kuwwat

1.5 L.

Uelangyç sarp etmek

1.5 -2 L / sag

Tionangyç kamerasynyň öndürijiligi

13.8-18.2 Kw / 18.8-24.8 at güýji

Azeangynyň uzynlygy

> 3 m

Batareýanyň elektrik togy

4 x1.5 V.

Himiki bakdaky basyş

0,25 bar

Fuelangyç guýulýan basyş

0.06 bar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler