Elektrik ULV sowuk duman 3600E elektrik göçme dezinfeksiýa pürküji we hassahananyň fumigasiýasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Elektrik göçme ULV sowuk duman 3600E goşmaça 110V, 220V AC elektrik togunda işlär.
“Exquisite Workmanship 3600E” modeli, ony ajaýyp ýerine ýetirijilige öwüriň.
3600E Model işe başlamak, işlemek we hyzmat etmek aňsat.
Şahadatnamany tassykladyk.ISO 9001.2008, CE we Bütindünýä Saglyk Guramasy (BSG).
Elektrikli göçme ULV sowuk duman 3600E akym tizligi sazlanýar, has uly güýç we ýörite dizaýn burun bölümi 5-25 mikrondan inçe duman damjasynyň ululygyny döredýär, suw esasly we ýagly spreýler üçin himiki maddalaryň hemmesini diýen ýaly ulanyp bilýär. Esasy himiki maddalar.

Aýratynlyk

Ajaýyp atomizasiýa, akym tizligi 0-18L / sag, takyk akym tizligi we duman damjasyna gözegçilik, duman ululygy hem ULV, hem-de galyndy sepmek üçin dolandyrylyp bilner.
Düzülip bilinýän üýtgeýän sazlaýjy 5-den 50 mikron inçe duman damjasy öndürýär, wektor göterijileri we zyýan berijileri ýok etmek üçin dezinfeksiýalary, biosidleri ýa-da insektisidleri we beýleki suw esasly çözgütleri çalt ulanyp biler,
3600E Modelde sim tüýdügini gurmak we elektrik simini ýelmemek üçin saýlap bolýar.
Çybynlara we çybynlara gözegçilik etmek üçin kosmosa sepmek we galyndy insektisidler üçin.
Sanitizasiýa, dezodorizasiýa, galyp we ýumşak çişirmek üçin amatly,
Içerki goşundylar Ammarlar, Zawodlar, Süýt, Guş Ammarlary, Iýmit gaýtadan işleýän zawodlar we ýyladyşhanalar.
Pestisidleri sepýär - Çybynlara gözegçilik (Deng gyzzyrmasy, gyzzyrma garşy göreş, saglygy goramak, arassaçylyk hünärmenleri, zyýan berijilerden goramak we wirusa garşy göreşmek.
Dezinfeksiýa spreýleri - Fermer hojalygynda, iýmit gaýtadan işleýän zawodlarda, jemgyýetçilik saglygy, zawodlary arassalamak, düşelgeler, öý, bag we ş.m.

Aýratynlyklary

Motor: 800W
Düzülip bilýän akym tizligi: 0-18 L / sag ýa-da 600 oz / sag
Bölejikleriň ululygy: 5-50μm
Tankyň kuwwaty: 0,7 gallon (2,5 litr)

Uzynlygy: 23.2 ýa-da 58 sm
Giňligi: 7,6 ýa-da 19 sm
Boýy: 11,6 ýa-da 29 sm
Agramy (Boş): 12.54 litr.ýa-da 5,7 kg


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler