70L kuwwatly açyk batareýa bilen işleýän ULV sowuk duman BWC-50 çybyn pürküjilerine garşy göreş

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Batareýa bilen işleýän ULV sowuk duman BWC-50 modelinde batareýa bilen işleýän hereketlendiriji bar, titremän, pes ses derejesi, daşky gurşawa hapalanma ýok.
BWC-50 modeli ajaýyp duman damjasyny, çalt aralaşmagyny we ýaýramagyny üpjün etdi.
Programmirlenen sepmek, ýönekeý işlemek, diňe 1 düwmä basmaly, maşyn awtomatiki usulda sepip başlaýar.
BWC-50 modelinde batareýanyň has uzak wagty bar, 5 sagatdan gowrak üznüksiz pürküp bilýär.
Batareýa bilen işleýän ULV sowuk dumanly BWC-50, el kartoçkasy bilen enjamlaşdyryldy, pürkülende erkin hereket edýär, ýük awtoulagyna hem oturdylyp bilner, zähmet tygşytlanýar, amatly spreý.
Şahadatnamany tassykladyk.ISO 9001.2008, CE we Bütindünýä Saglyk Guramasy (BSG)
Batareýa bilen işleýän ULV sowuk duman BWC-50 Duman kellesini pürkmek ugruny awtomatiki sazlap bilýär
Gorizontal: 0-180 dereje
Dikligine: 15-55 dereje
Zähmeti tygşytlaň, himiki maddalara täsir etmezlik.
BWC-50 Model sürüjiniň kabinasyndan dolandyryş paneli arkaly ýa-da el bilen göterilip bilner.
Akym sazlaýjy çözgüdiň çykarylyşyna gözegçilik edýär, has takyk akym tizligini we duman damjasyny sazlap bilýär.
Batareýa bilen işleýän ULV sowuk duman BWC-50 modeli, ähli himiki serişdeleri, hatda çygly formulalary hem ýapyp bilýär.

Arza

Müşderilerimiz hassahanalar, mekdepler, öýler, myhmanhanalar, kurortlar, ýyladyşhanalar, azyk gaýtadan işleýän zawodlar, ammarlar, süýt we guşçylyk fermalary, haýwanlara ideg desgalary we kesellere gözegçilik programmalary, at ýaly dürli ýapyk / açyk programmalarda giňden ulanyldy. Athanalar we ş.m.
Pestisidleri pürkýär - Çybynlara gözegçilik (Deng gyzzyrmasy, gyzzyrma garşy göreş, saglygy goramak, arassaçylyk hünärmenleri, zyýankeşlere garşy göreş we wirusa garşy göreşmek.
Dezinfeksiýa spreýleri - Fermer hojalygynda, iýmit gaýtadan işleýän zawodlarda, jemgyýetçilik saglygy, zawodlary arassalamak, düşelgeler, öý, bag we ş.m.

25

Aýratynlyklary

Elektrik hereketlendirijisi

600W, ýokary tizlikli çotgasyz hereketlendiriji

Kuwwat

Saklaýjy batareýa

Batareýanyň naprýa .eniýesini bahalandyrmak

24V

Batareýanyň tok bahasy

24A

Öýjügiň kuwwaty

80 AH, islege görä

Dolandyryş tertibi

Awtomatiki dolandyryş

Atomlaşdyryş görnüşi

Pressureokary basyşly merkezden gaçyryş fanaty

Damla sepiň

90% <50μm

Akyş tizligi

0-50L / sag, sazlap bolýar

Gorizontal sepmegiň aralygy

> 29m

Howanyň göwrümi

> 50 min

Himiki tank

70L

Tankuwmak üçin tank

4L

Pürküji burçuny sazlamak

Gorizontalda 0-180 dereje, dikligine 15-55 dereje

Ölçegi (Lx W x H)

1110 x 900 x 1170 mm

Arassa agramy

186 kg (Batareýany hem goşmak bilen)

Gaplamak ölçegi

1380 x 860mm x 1560 mm

Agramy gaplamak

250 kg


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler