Batareýa göçme ULV sowuk duman 3600B Täze 2021 model arassalaýjy spreý sowuk duman maşyny

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Batareýa bilen işleýän ULV 3600B modeli, zarýad berilýän litiý batareýasynda işlär.
3600B Modelde global 1-nji täze oýlap tapyş batareýasy göçme ULV sowuk duman enjamy bar, dünýäde başga täze üpjün ediji ýok, bu täze tehnologiýa modeli dünýäde bar.
Batareýa göçme ULV sowuk duman 3600B hapalanma ýok we daş-töweregi has gowy goraýar
“Longray Battery Portable ULV 3600B” modeli, Li-Ion bilen işleýän ULV dumanlaryny dünýäde ilkinji we ýeke-täk öndüriji.
3600B ekologiýa taýdan arassa Li-Lon batareýasy bilen işleýär.
3600B modeli dolandyrmak we goldamak, şeýle hem ätiýaçlyk şaýlaryna girmek we tehniki goldaw üçin aňsat.
Şahadatnamany tassykladyk.ISO 9001.2008, CE we Bütindünýä Saglyk Guramasy (BSG).

Arza

Batareýa göçme ulv 3600B Modelde zyňyndylaryň ýoklugyna garaşýan zyňyndy ýok, wektor göterijileri we zyýan berijileri ýok etmek üçin dezinfeksiýa, biosid, insektisid we beýleki suw esasly himiki serişdeleri çalt sepmek üçin 5-25 mikron sazlap bolýar.
3600B Model Machine, awtomatiki usulda taýmer üçin Solenoid klapan görnüşini aňsatlyk bilen iň talap edilýän işleri ýerine ýetirýär.
Motor PRM gysga we uzak aralyga püskürmek üçin sazlanýar we GPS goşmaçasy bilen, SD karta ýazgy akymynyň tizligi, pürküji wagty we her iş üçin pürküji ugry, ýerinde bejermek üçin ajaýyp.
Takyk akym tizligi we damja gözegçiligi, duman ululygy hem ULV, hem-de galyndy sepmek üçin dolandyrylyp bilner.

34

Pestisidleri sepýär - Çybynlara gözegçilik (Deng gyzzyrmasy, gyzzyrma garşy göreş, saglygy goramak, arassaçylyk hünärmenleri, zyýankeşlere garşy göreş we wirusa garşy göreşmek.
Dezinfeksiýa spreýleri - Fermer hojalygynda, iýmit gaýtadan işleýän zawodlarda, jemgyýetçilik saglygy, zawodlary arassalamak, düşelgeler, öý, bag we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler